Varesjärven hoito ry

 pohjapato 

Varesjärven hoito ry nimensä mukaisesti pyrkii hoitamaan järveä kaikkien järven vaikutuspiirissä olevien virkistykseksi ja iloksi. Yhdistys on toteuttanut julkisen tuen avulla laajan järven hoitamiseen tähtäävään kartoituksen. Sen perusteella seurataan veden laatua vuosittaisilla vesinäytteillä sekä seuraamalla veden kirkkautta sekä valumavesien että jätevesien vaikutuksia. Lisäksi yhdistys seuraa järven vesikasvillisuutta sekä vaikuttaa toimillaan kalastuksen hoitoon ja istutuksiin.

Varesjärven pohjapato Varisjoen suulle valmistui 4.5.2010. Valmistumisen jälkeen heti seuraavana keväänä 2011 padolle kuljettiin helikopterilla 100 säkkiä seulokiveä vahvistamaan padon rakenteita. Vahvistamista jatkettiin seuraava kesänä 2012, ja uudestaan keväällä 2019. Tietoa ja valokuvia padon tukemisesta 2019 löytyy täältä...

 

Oli perjantai 24.4.2010 ja New Yorkin pörssikurssit nousivat korkeimmilleen 19 kuukauteen. Maailmalla ja Euroopassa näkyi orastavia merkkejä myönteisestä kehityksestä. Vastaavaa kehitystä oli nähtävissä myös Varesjärvellä… jos haluat lukea lisää patoprojektista niin klikkaa tähän

Yhdistyksen säännöt
Hallituksen yhteystiedot
Hallituksen tehtävänjako
Vuoden 2020 vuosikokouksen kutsu
Vuoden 2019 vuosikokouksen pöytäkirja
Toimintakertomus 2019
Toimintasuunnitelma 2020
Tulo- ja menoarvio 2020
Hankesuunnitelma
Jätevesikartoitus (Suuri tiedosto n. 2 MB)
Valuma-aluekartoitus (Suuri tiedosto n. 10MB)
Kasvillisuuskartoitus (Suuri tiedosto n. 5 MB)
Varesjärven vedenkorkeus 2013-2020
Varesjärven vesianalyysin tulokset 2018
Varesjärven koekalastuksen tulos 2012
Kuvia 2008 niittotalkoista
Kuvia Hallituksen kokouksesta missä juhlistetaan pohjapatolupaa
Lehtijuttu Salon Sanomissa kivien helikopterikuljetuksesta
Kettulan kylän pääsivulle
Tietoturvaselostus
Sivustoa päivitetty 2.4.2020/KL